COĞRAFYA11

2011 - 2012 YENİ COĞRAFYA KİTABI ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI VE DERS NOTLARI,2011 - 2012 YENİ COĞRAFYA 9 KİTABI ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI VE DERS NOTLARI, 2011 - 2012 YENİ COĞRAFYA 10 KİTABI ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI VE DERS NOTLARI, 2011 - 2012 YENİ COĞRAFYA 11 KİTABI ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI VE DERS NOTLARI, 2011 - 2012 YENİ COĞRAFYA 12 KİTABI ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI VE DERS NOTLARI
1.BÖLÜM
DOĞAL SİSTEMLER

EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜLERİ
A. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK (BİYOÇEŞİTLİLİK)
1. DOĞAL FAKTÖRLER
2. BİYOLOJİK FAKTÖRLER
B. EKOSİSTEMLERDE İŞLEYİŞ
1. BESİN ZİNCİRİ
2. MADDE DÖNGÜLERİ
C. SU EKOSİSTEMLERİ

EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜLERİ 1.BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 34-35-36-37

2.BÖLÜM
BEŞERİ SİSTEMLER

NÜFUS POLİTİKALARI, ŞEHİRLER VE EKONOMİ
A. NÜFUS VE NÜFUS POLİTİKALARI
- NÜFUS VE NÜFUS POLİTİKALARI
- NÜFUS POLİTİKALARI NEDEN UYGULANIR?
- RUSYA'DA NÜFUS POLİTİKALARI
- NİJERYA'DA NÜFUS POLİTİKALARI
- JAPONYA'DA NÜFUS POLİTİKALARI
- GELİŞMİŞ ÜLKELERDE NÜFUS SORUNU
- HİNDİSTAN'DA NÜFUS POLİTİKALARI
- ÇİN'DE NÜFUS POLİTİKALARI
- NÜFUS POLİTİKALARI NELERE NEDEN OLUR?
B. ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI
1. ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
2. ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI
3. BÜYÜK ŞEHİRLERİN KURULDUĞU YERLER
C. ŞEHİRLERİN TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ
- TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLERİN GELİŞMESİNE İKİ ÖRNEK
- ŞEHİRLERİN GELİŞİMİNE ÖRNEK: İLK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE KAYSERİ

NÜFUS POLİTİKALARI, ŞEHİRLER VE EKONOMİ 2.BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 60-61

Ç. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
1. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
2. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER
3. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM SEKTÖRLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
4. TÜKETİMİZ ÜRETİMİ ETKİLEMESİ
D. DOĞAL KAYNAKLAR
1. DOĞAL KAYNAK ÇEŞİTLERİ
2.DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM 2.BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 76-77

3.BÖLÜM
MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

TÜRKİYE'DE İLK UYGARLIKLAR, EKONOMİ VE DOĞAL AFETLER
A. MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ ANADOLU
B. TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANIMI
C. TÜRKİYE'DE EKONOMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
1. TÜRKİYE'DE EKONOMİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ç. TÜRKİYE'DE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARI
D. TÜRKİYE'DE TARIM VE HAYVANCILIK
1. TÜRKİYE'DE YETİŞTİRİLEN TARIM ÜRÜNLERİ
2. TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
3. TARIM VE HAYVANCILIĞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
E. TÜRKİYE'DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
1. MADENCİLİĞİN VE ENERJİ ÜRETİMİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
2. TÜRKİYE'DE ÇIKARILAN BAŞLICA MADENLER VE KULLANIM ALANLARI
3. ENERJİ KAYNAKLARI
F. TÜRKİYE'DE SANAYİ
1. TÜRKİYE'DE SANAYİLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU SEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
2. SANAYİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ
3. FARKLI HİZMET SEKTÖRLERİNİN TÜRKİYE'NİN EKONOMİK KALKINMASINDAKİ ETKİSİ
G. TÜRKİYE'DE DOĞAL AFETLER VE OLUŞTURDUĞU RİSKLER
1. TÜRKİYE'DE DEPREMLER
2. TÜRKİYE'DE SEL VE TAŞKIN OLAYLARI
3. TÜRKİYE'DE KÜTLE HAREKETLERİ
4. TÜRKİYE'DE ORMAN YANGINLARI
5. TÜRKİYE'DE ÇIĞ OLAYLARI

TÜRKİYE'DE İLK UYGARLIKLAR, EKONOMİ VE DOĞAL AFETLER 3.BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 138-139-140-141


4.BÖLÜM
BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜLTÜR, EKONOMİ VE ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER
A. KÜLTÜRLER VE TÜRK KÜLTÜRÜ
B. HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TİCARETE ETKİSİ
C. BACASIZ SANAYİ: TURİZM
1. TURİZMİN EKONOMİK, POLİTİK, SOSYAL, KÜLTÜREL, EKOLOJİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİ
2. MİLLİ PARKLAR
3. DÜNYA MİRASI

KÜLTÜR, EKONOMİ VE ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER 4.BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 160-161-162-163

Ç. BİR ÜLKE TANIYALIM: İTALYA
1. FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
2. BEŞERİ ÖZELLİKLERİ
D. SANAYİLEŞMİŞ BİR ÜLKE: FRANSA
- FRANSA'NIN SANAYİLEŞME SÜRECİ
E. TARIM VE EKONOMİ
1. TARIM ÜLKESİ: NİJERYA
2. MODERN TARIMIN TEMSİLCİSİ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

KÜLTÜR, EKONOMİ VE ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER 4.BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 188-189-190-191

5.BÖLÜM
ÇEVRE VE TOPLUM

DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
A. DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN
- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOĞAL KAYNAKLAR
B. KAYNAKLARIN TÜKENEBİLİRLİĞİ VE ALTERNATİF KAYNAKLAR
C. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIM ŞEKİLLERİ
1. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
2. DOĞAL KAYNAK KULLANIMINA TUNA NEHRİ ÖRNEĞİ
3. DOĞAL KAYNAK KULLANIMINDA ÇEVREYE DUYARLILIK
Ç. MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARININ ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİNİN ÇEVRESEL SONUÇLARI
- DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
D. DOĞAL KAYNAK KULLANIMI VE ÇEVREYE DUYARLILIK
E. DOĞAL KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMINDA ÇEVRE PLANLAMASININ ÖNEMİ
- DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMINDA PLANLAMA
F. ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
1. ARAZİ PLANLAMASI
2. ARAZİ KULLANIMINDA ÇEVRESEL ETKİLER
3. ARAZİNİN YANLIŞ KULLANIMININ SONUÇLARI
G. KAYNAKLARIN KULLANIMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR
1. TERMİK SANTRALLER VE ÇEVRE SORUNLARI
2. PETROL VE ÇEVRE SORUNLARI
3. NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE SORUNLARI
4. HİDROELEKTRİK SANTRALLER VE ÇEVRE SORUNLARI
5. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE SORUNLARI
6. MADENCİLİK VE ÇEVRE SORUNLARI
H. ÇEVRE SORUNLARININ KÜRESEL BOYUTU
1. KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARININ YAYILIŞI
2. ÇEVRE SORUNLARININ YAYILMA SÜRECİ
I. TEKNOLOJİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
1. SU KİRLİLİĞİ
2. TOPRAK KİRLİLİĞİ
3. HAVA KİRLİLİĞİ
4. RADYOAKTİF KİRLİLİK
5. BESİN KİRLİLİĞİ
6. SES KİRLİLİĞİ
İ. EKOLOJİK DÖNGÜLERE İNSAN ETKİSİ
1. SU DÖNGÜSÜ VE İNSAN
2. KARBON VE OKSİJEN DÖNGÜSÜ VE İNSAN
J. ATIKLAR VE ATIKLARDAN KORUNMA
- ATIK VE ÇEŞİTLERİ
- ATIKLARDAN KORUNMA
K. GERİ DÖNÜŞÜM
L. ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE GELİŞTİRİLEBİLECEK STRATEJİLER
- ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE İKİ STRATEJİ

DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE 5.BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 249-250-251-252-253http://yenicografya.blogspot.com/2011/09/etkinlik-sayfa-16-yeni-cografya-11.html